USUARI: 

Abans de poder emprar el sistema d'inscripció a les accions formatives, cal que us registreu com a usuari. (Aquest procediment només l'heu de realitzar una vegada)

Usuari registrat:

Per fer sol · licituds de noves accions formatives o consultar informació de cursos als quals ha assistit, accedeixi a la seva fitxa personal com a usuari registrat introduint el seu DNI i la clau assignada.

Aquesta pàgina us posarà al corrent de:

  • Totes les demandes d’accions formatives que heu sol·licitat.

  • La vostra admissió a les diferents edicions sol·licitades.

  • La vostra qualificació final de curs.

A més, us permetrà:

  • Sol·licitar noves accions en futures ofertes formatives

  • Comprovar que la vostra sol·licitud s’ha rebut i apareix registrada com cal.

  • Confirmar la vostra assistència, trametent-nos l’imprès que trobareu per fer-ho, dos dies abans de l'inici del curs al qual heu estat admesos/es.

Usuari NO registrat:

Per registrar-vos premeu aquesta opció i emplenau el formulari corresponent amb totes les vostres dades personals. Properament ens posarem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos la vostra clau d'accés

CLAVE: 

 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll